نکته معارفی (397)- نتیجه رسیدن محبت به باطل به شغاف دل

وقتی محبت به باطل و سخن بدعت به شغاف دل یعنی به عمق آن برسد و قلب به محبت گوساله سامری اشراب شود، دل می میرد و چنین مرده ای را اگر ۱۲۴ هزار پیامبر گرد هم آیند و چاره کنند تا آنرا زنده نمایند، بر این کار قادر نخواهند بود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *