نکته معارفی (۳۹۳)- نتیجه پذیرفتن چیزی و نپذیرفتن پروتکل آن

پذیرفتن چیزی و نپذیرفتن پروتکل آن بمعنای قبول اولیه و رد ثانویه آن، فاجعه آفرین است. مثلا پذیرش خلق و امر و مخالفت ثانویه با امر که پروتکل خلق است یا پذیرش وجود و دین و مخالفت ثانویه با دین که پروتکل وجود است، شخص را دچار فاجعه و مصیبت می سازد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *