در مورد آقای سید کمال حیدری

بسم الله الرحمن الرحیم
این آقا که اکنون دارد سخنان چهل سال پیش صاحب نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت در موضوع تاثیر پذیری دین از اوضاع زمانه و تفکیک میان اصل و متن دین که آسمانی و مقدس است و فهم و استنباط فقیهان از دین که زمینی و نا مقدس است را این بار در قامت یک فقیه و مجتهد تکرار می کند، هیچ راهی ندارد جز اینکه یا از این خطای فاجعه بار باز گردد و توبه کند یا تا انتهای آن برود و همچون صاحب آن نظریه با قائل شدن به تفاوت میان اصل ما انزل الله بعنوان ماده وحی که آسمانی و مقدس و فوق تاریخی است و منزل فیه این نزول آسمانی یعنی قلب مبارک پیامبر اکرم ص که صورت وحی را سامان می دهد و به زعم او زمینی و زمانمند و تاریخی است، قائل به امکان راه یابی خطا در متن دین یعنی متن قرآن کریم شود. آری آن کس که به ناحق و برخلاف عقل و شرع و ضرورت، میان ثقلین دین یعنی قرآن و عترت یا قرآن و اخبار معصومان علیهم السلام یا متن دین و فهم فقیهانه دین که ویژگی ابدیشان «لن یفترقا» ست، قائل به تفکیک و جدایی می شود و ندای جاهلانه «حسبنا کتاب الله» را بلند می کند، از ناحیه قهر و مکر خداوند محکوم می شود که در مرحله بعد با قول به تفکیک میان ماده و صورت وحی و اینکه اولی الهی و خطا ناپذیر و دومی بشری و خطا پذیر است، قائل به خطا پذیری، نقد پذیری و ضرورت اصلاح اصل و متن دین بر مبنای مشهورات و مقبولات زمانه شود و نفهمد که چه کسانی دارند برای او دست می زنند و به او آفرین می گویند. و ما به این آقا که لباس دین و وراثت پیامبر ص و نیابت امام زمان عج در بر دارد، می گوییم اگر جهانی به انسان آفرین بگوید و خداوند و خلیفه اعظم خدا یعنی امام حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه و مؤمنان به او ناآفرین بگویند، آن آفرینها به کار او نخواهد آمد و بالعکس اگر جهانی انسان را تکذیب کند و خداوند و امام زمان و مؤمنان او را تایید نمایند، آن تکذیبها به ضرر او نخواهد بود والسلام.
سید محمد قائم مقامی
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *