نکته سیاسی (84)- شرط طلب خروج جهان از وضعیت بحران کرونا

ویروسها، اعم از آنکه آنها را شیطان برای ضربه زدن به جریان حق درست کرده باشد یا نه، اکنون سربازان تاجدار و تک تیراندازان خداوند هستند که تنها باذن خداوند و به آنکس که خدا می خواهد ، شلیک می کنند. اینکه در این تیراندازی، گاه شخص غلبه می کند و ویروس مغلوب می شود و گاه ویروس غلبه می کند و شخص از پا در می آید، آن نیز دقیقا و مطلقا بدست خداوند است. آنچه در این میان مهم است این است که مؤمنان نباید بدون برآورده شدن خواسته خداوند از این ابتلاء بزرگ که همان بیداری و توبه بشریت و استغاثه به درگاه خداوند جهت ظهور ولی خدا و پناهگاه انسان است، خواهان بازگشت وضعیت جهان به حالت قبل از این ابتلاء باشند ولو آنکه در وضعیت قبل می توانستیم به مسجد و حرم و زیارت خانه خدا برویم و در این وضعیت نمی توانیم.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *