بحثی در مورد حرمها

بسم الله الرحمن الرحیم
بدانکه حرمها، یعنی مناطق خاص خداوند و قلمروهای حاکمیت الله و ولایت الله، یا تنزیلی و صامت صرفند یا تاویلی و ناطق صرف، یا در نسبتی تنزیلی و در نسبتی تاویلی اند. مانند حرم مکه معظمه که تنزیلی و صامت صرف است و حرم جمهوری اسلامی ایران که تاویلی و ناطق صرف است و حرم مدینه منوره که نسبت به حرم مکه، تاویلی و نسبت به حرم کربلا تنزیلی است و یا حرم کربلا که نسبت به حرم مدینه تاویلی و نسبت به حرم جمهوری اسلامی ایران تنزیلی است، همانگونه که ولایت الرسول ص، تاویل ولایت الله و ولایت امامان معصوم علیهم ااسلام تاویل ولایت الرسول ص و ولایت شیعه، تاویل ولایت ائمه معصومین و در نتیجه تاویل تاویل ولایت الله است. اکنون جمهوری اسلامی ایران به دلیل برقراری ولایت شیعه در آن که نماد ولایت الله است، یگانه حرم بالفعل و ناطق خداوند است که به دلیل داشتن دولت و ارتش، وظیفه اش حفاظت و پاسداری مسلحانه از حرمهای سه گانه کربلا، مدینه و مکه و تمامی حرمهای روی زمین است و این است سر سخن حکیمانه و بسیار دقیق آن سردار سرافراز و آن فرمانده کل مدافع حرمها و حریمها شهید پرافتخار سلیمانی که گفت: «امروز قرارگاه حسین بن علی ع ایران است. بدانید که جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرمها می مانند. اگر دشمن این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی ص»
سید محمد قائم مقامی
۴ اسفند ۱۳۹۸

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *