هشتاد و چهار خصلت نیکوی مومن

بسم الله الرحمن الرحیم
بدانکه مؤمن بر مبنای حروف الفبا و در هر حرف سه خصلت، دارای ۸۴ خصلت نیکوست از این قرار: او اهل ایمان(۱) و استقامت(۲) و امانت(۳) و برالوالدین(۴) و بصیرت(۵) و بهروزی(۶) و تقوی(۷) و توبه(۸) و تواضع(۹) و ثبات(۱۰)
و ثناء(۱۱) و ثواب(۱۲) و جمال(۱۳) و جلال(۱۴) و جهاد(۱۵) و حقیقت(۱۶) و حیاء(۱۷) و حکمت(۱۸) و خیر(۱۹) و خشیت(۲۰) و خشوع(۲۱) و دعاء(۲۲) و دین(۲۳) و درایت(۲۴) و ذکر(۲۵) و ذوق(۲۶) و ذکاوت(۲۷) و رجاء(۲۸) و رافت(۲۹) و رضایت(۳۰) و زیارت(۳۱) و زهد(۳۲) و زیبایی(۳۳) و سلامت(۳۴) و سلام(۳۵) و سخاء(۳۶) و شوق(۳۷) و شهامت(۳۸) و شکر(۳۹) و صبر(۴۰) و صداقت(۴۱) و صفح(۴۲) و ضیاء(۴۳) و ضیافت(۴۴) و ضابطه(۴۵) و طاعت(۴۶) و طهارت(۴۷) و طلب(۴۸) و ظفرمندی(۴۹) و ظهور(۵۰) و ظرافت(۵۱) و عقل(۵۲) و علم(۵۳) و عبادت(۵۴) و غیرت(۵۵) و غبطه(۵۶) و غدیر(۵۷) و فهم(۵۸) و فقاهت(۵۹) و فطانت(۶۰) و قناعت(۶۱) و قصد(۶۲) و قربت(۶۳) و کمال(۶۴) و کتمان(۶۵) و کرامت(۶۶) و لب(۶۷) و لینت(۶۸) و لیاقت(۶۹) و معرفت(۷۰) و محبت(۷۱) و مدارا(۷۲) و نماز(۷۳) و نشاط(۷۴) و نجابت(۷۵) و ولایت(۷۶) و وقار(۷۷) و وفا(۷۸) و هدایت(۷۹) و هوشمندی(۸۰) و همراهی(۸۱) و یقین(۸۲) و یکدلی(۸۳) و یگانگی(۸۴) است. البته این خصلتها مبتنی بر حصر نیست بلکه از باب نمونه است و شخص می تواند بر این سیاق خصلتهای نیکوی دیگری برای مؤمن احصاء نماید.
۵ آبان ۹۸

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *