نکته معارفی (۳۱۳)- تناظر معامله با خدای متعال و حسین ع

پس از شهادت امام حسین علیه السلام و حتی قبل از وقوع ناسوتی این شهادت، خداوند می فرماید: ای بندگان من هر معامله که با من دارید، آنرا با حسین ع داشته باشید. می خواهید  مرا نصرت دهید، حسین ع را نصرت دهید، می خواهید مرا دوست داشته باشید؟ حسین ع را دوست بدارید، می خواهید مرا لبیک بگویید؟ حسین ع را لبیک گویید و می خواهید مرا در عرشم زیارت کنید؟ حسین ع را در کربلا زیارت کنید لانه لا فرق بینی و بینه الا انه عبدی و خلقی، فتقه و رتقه بیدی، بدؤه منی و عوده الی و من زاره فی کربلا کمن زارنی فی عرشی.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *