نکته معارفی (۳۱۱)- خواستگاه و تاثیر گریه بر امام حسین ع

تمام دستورات شرعی برگرفته از الگوهای وجودی و سپس مؤثر در این الگوها و کامل کننده آنهاست یعنی که فی المثل ذکر و تسبیح و رکوع و سجود و طواف شرعی بر گرفته از ذکر و تسبیح و رکوع و سجود و طواف وجودی و سپس کامل کننده آنهاست همچنین گریه شرعی بر حضرت امام حسین علیه السلام که اعظم عبادات و قربات است برگرفته از گریه وجودی بر آن حضرت و کامل کننده آن است و هیچ ذره ای از ذرات وجود تا کاملا بر امام حسین گریه نکرده باشد قادر بر خروج از فضای مصیبت وارده نخواهد بود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *