نکته معارفی (۳۰۵)- لبیک یا حسین ع، رمز اجابت خداوند

به دنبال شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و حتی قبل از وقوع ناسوتی این شهادت، یگانه رمز اجابت خداوند و لبیک به خداوند، همان اجابت حسین و لبیک یا حسین ع است. اکنون جهان دارد با رمز لبیک یا حسین به روی خداوند یعنی به روی حاکمیت تشریعی پروردگار بر عالم که همان حاکمیت اولیاء خداوند است، مفتوح می شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *