نکته معارفی (۳۰۱)- کار کارستان ولایت

تمام معناداری و طربناکی جهان به ولایت است. خارج از ولایت تماما پوچ انگاری و افسردگی است. کار کارستان ولایت نشان دادن انسان و جهان و خداوند است آنگونه که هست نه آنگونه که دل و رای و هوای شناسنده می خواهد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *