نکته معارفی (۲۹۳)- نماز، نمایانگر رحمانیت و رحیمیت خداوند

اگر می خواهید بر اسرار دو وصف رحمانیت و رحیمیت خداوند واقف شوید به نماز بنگرید که تشریعش یعنی «نماز بخوان» جلوه ای از وصف رحمانیت و خطابی است به همگان و پذیرش و انجام نماز توسط مخاطب، جلوه ایست از وصف رحیمیت که تنها شامل مومنان است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *