نکته معارفی (۲۹۱)- محل و جایگاه انکارجزء و لازمه دین

انکار جزء و لازمه دین که از آن به عنوان ضروری دین تعبیر می شود و بازگشتش به انکار کل دین و موجب کفر است، نمی تواند مشروط باشد به صورتی که شخص میداند فلان مطلب بالضروره از دین خداست با اینحال آنرا انکار می نماید بلکه این انکار در جائیست که شخص جزء و لازمه و ضروری بودن چیزی را که در واقع و نفس الامر ونزد جمهور مومنین جزء و لازمه و ضروری دین است انکار می کند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *