نکته معارفی (۲۹۰)- تفسیر حماسی بودن و تراژیک بودن عاشورا از منظر اسلام

عاشورا، واقعه ایست تماما حماسی و تماما تراژیک. لکن تراژدی بودن عاشورا بر خلاف تصور کلیشه ای و یونانی از موضوع تراژدی نه از این روست که در پایان این ماجرا شخصیت عظیم و مقدسی همچون امام حسین علیه السلام کشته می شود بلکه از اینروست که کسانی با آلودن دست خود به این خون مقدس دچار هلاکت ابد می شوند زیرا که از منظر اسلام، حماسی بودن یک زندگی یعنی ختم آن به نجات و بهشت ابد در حالیکه می توانست به هلاکت و دوزخ ابد ختم شود و تراژیک بودن یک زندگی یعنی ختم آن به هلاکت و دوزخ ابد در حالیکه می توانست به نجات و بهشت ابد ختم شود، بنابراین در ماجرای عاشورا آن جنبه که مربوط به حسین و حسینیان علیهم السلام است، سراسر حماسه و حماسه مطلق است و آنچه مربوط به یزید و یزیدیان علیهم اللعنه است، سراسر تراژدی و تراژدی مطلق است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *