نکته معارفی (۲۷۷)- منشا تاکید بر جنبه بشری و تاریخیت و زمانمند بودن متن قرآن کریم

وقتی کسی چه در کسوت روشنفکر دینی و یا فقیه حوزوی متاثر از جریان باصطلاح روشنفکری بر جنبه بشریت، تاریخیت و زمانمند بودن متن قرآن کریم علاوه بر تفسیر آن، تاکید می کند و زمینه را برای رسیدن به نظریه خطاپذیری متن قرآن فراهم می نماید، چه بداند چه نداند تحت تاثیر اندیشه و منظری اسرائیلی قرار دارد که معتقد است قرآن کریم متضمن آیات خوب و بد و حق و باطل است!! فی المثل از این منظر آیه ۵ سوره مبارکه مائده که می فرماید: «یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التی کتب الله لکم»، آیه ای خوب و حق و غیر زمانمند است که با آن می توان مشروعیت دولت اسرائیل را ثابت نمود و آیه ۴ سوره مبارکه اسراء که می فرماید: «و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا»، که اخبار از فساد عظیم و برتری جویی مفسدانه بنی اسرائیل در عالم و نابودی محتوم آنان است -العیاد بالله- آیه ای بد و باطل است که در صورت امکان باید به نحوی تاویل و از ظاهرش منصرف شود و در غیر این صورت با تاکید بر جنبه بشریت و تاریخیت و امکان خطاپذیری متن قرآن کریم، اعلام شود که این آیه می تواند از جمله آیات خطا باشد!! پس در اسرار و منشا برخی نظریات تامل نما.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *