نکته معارفی (۲۴۳)- رابطه ثقلین دین

رابطه ثقلین دین یعنی قرآن و عترت، همان رابطه قوسین نزول و صعود و رابطه عقل تنزیلی و عقل تاویلی و رابطه انا لله و انا الیه راجعون است که قرآن کریم مظهر قوس نزول و عقل تنزیلی و حیث انا للهی وجود است و عترت طاهره مظهر قوس صعود و عقل تاویلی و حیث انا الیه راجعونی وجود است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *