نکته معارفی (۲۴۱)- تفاوت ذاتی مومن و کافر

تفاوت مومن و کافر در متناقض بودن ذات کافر و غیر متناقض بودن ذات مومن است زیرا که مومن خواهان بهشت و گریزان از دوزخ است لکن کافر خواهان بهشت است و در همان حال از آن گریزان است و گریزان از دوزخ است و در همان حال خواهان آن است کما اشار الامام علی علیه السلام بهذا المطلب حیث قال: و انی لم ار کالجنه نام طالبها و لا کالنار نام هاربها. خ ۲۸

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *