نکته معارفی (۲۴۰)- تفاوت فقه و روشنفکری دینی اصطلاحی

فقه که شیوه و روش فهم صحیح از دین است به انسان می آموزد که چگونه از دین بیاموزد و توسط خداوند اصلاح و تربیت شود در حالیکه روشنفکری دینی که نه روشنفکری است و نه دین به انسان می گوید چگونه به دین بیاموزد و چگونه خداوند را -العیاذ بالله- اصلاح و تربیت نماید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *