نکته معارفی (۲۲۹)- آنچه موجب استحقاق بهشت و یا جهنم می شود

تفاوت مومن و کافر که موجب می شود مومن مستحق بهشت و کافر مستحق دوزخ باشد این است که چنانچه در روز قیامت، خداوند جمیع مومنان را به دوزخ برد و جمیع کافران را به بهشت، مومن حتی در اعماق قلبش در این مورد به خداوند اعتراض نمی کند در حالیکه در چنین وضعی، کافر حتی با زبانش به خداوند اعتراض خواهد کرد که: چرا ما را دیر وارد بهشت کردی و یا چرا جایگاه بهتری در بهشت به ما ندادی؟!

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *