نکته معارفی (۲۲۷)- اصلی ترین دلیل آفرینش

زیبای مطلق که مطلقا تماشاگر خود و مطلقا مبتهج به خود و بی نیاز از غیر خود است، از حیث همان زیبایی و ابتهاج اراده فرمود دیگری را نیز در این تماشا و ابتهاج سهیم سازد بنابراین دعوت به تماشا اصلی ترین دلیل آفرینش است و اگر بگویی در کتاب مجید الهی، دلیل آفرینش عبادت و در سنت نورانی معصومین علیهم السلام، این دلیل به عنوان معرفت ذکر گردیده، می گویم: عبادت مقدمه و شرط منحصر بفرد معرفت و معرفت نیز تعبیر دیگری از تماشاست.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *