نکته معارفی (۲۲۴)- نکته شورانگیز در مورد رابطه واقعیت و حقیقت

اگر واقعیت آن است که هست و حقیقت آن است که باید باشد، نکته شورانگیز این است که واقعیت همان حقیقت است زیرا که اتم مصداق واقعیت که خداوند است همو اتم مصداق حقیقت است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *