نکته معارفی (۲۲۲)- مراد از فناء فی الله

مراد از فناء فی الله و اندکاک در ذات خداوند که همان مقام جنب اللهی و آیه اللهی و وجه اللهی است، تحقق استشعار نسبت به آن و مطالبه فناء و اندکاک بیشتر است وگرنه فناء و اندکاک ماسوی الله در ذات الله بالفعل موجود است و هیچ موجود غیر فانی و غیر مندک در برابر خداوند وجود ندارد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *