نکته معارفی (۲۱۵)- اختیار انسان در حاکم ساختن رکن نورانی یا رکن ظلمانی در وجود خود

ای انسان! همواره بخاطر داشته باش که وجود تاریکی بعنوان یک رکن از دو رکن وجودی تو، ضروری و لابد منه آفرینش است لکن غلبه تاریکی در وجود تو که موجودی مرکب از روشنایی و تاریکی هستی، ضروری و لابد منه آفرینش نیست و آن به دست توست که دعوت عام خداوند مبنی بر حاکم ساختن روشنایی بر تاریکی را اجابت کنی و متصف به وصف روشنایی شوی یا این دعوت را رد کنی و متصف به وصف تاریکی گردی.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *