نکته معارفی (۲۱۴)- سخنی نورانی از حضرت علی ع در مورد خیر و شر

برخی سخنان است که باید با قلم نور بر پیشانی حور نوشته شود. از آن جمله این سخن نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام است که: «ما شر بشر بعده الجنه و ما خیر بخیر بعده النار». یعنی آن شری که به دنبالش بهشت است شر نیست و آن خیری که به دنبالش آتش است، خیر نیست.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *