نکته معارفی (۲۱۳)- آنچه دشواری وصول به بهشت و دوزخ را آسان می کند

از آنجا که آدمی و هر موجود دیگر مرکب از نور و ظلمت است و در او حصه ای از بهشت و حصه ای از دوزخ قرار دارد از اینرو هم بهشت رفتن امر دشواری است و هم جهنم رفتن زیرا که لازمه رفتن به هرکدام، کنده شدن مخلوق از یکی از دو حصه وجودی خود است. بهشت رفتن یعنی کنده شدن از حصه ظلمت و دوزخ و جهنم رفتن یعنی کنده شدن از حصه نور و بهشت. و میدانی چه کسی این هردو دشوار را آسان می سازد؟ پاسخ این است: حضرت فاطمه زهرا س که وصل به حضرتش، قطع با دوزخ است و قطع با حضرتش وصل به دوزخ.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *