نکته معارفی (۲۱۲)- اراده توامان خالق و مخلوق در سعادت و شقاوت مخلوق

در برابر این پرسش که: «آیا علم خداوند موجب شد زید، سعادت و بکر، شقاوت را انتخاب کند یا انتخاب سعادت و شقاوت توسط زید و بکر موجب علم خداوند به این انتخاب شد؟» اگر بگویی علم خداوند موجب این انتخاب شد، قائل به جبر شده ای و قول حق «لا جبر» آنرا رد می کند و اگر بگویی انتخاب زید و بکر موجب علم خداوند شد، قایل به تفویض شده ای و قول حق «لا تفویض» آنرا نفی می کند. بنابراین در این مسئله که عقول عادی به آن راه ندارد و برهان بر آن جز بر ابهام و پیچیدگی آن نمی افزاید، باید با مشعر فواد و دلیل حکمت ماخوذ از باطن قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت ع، برای درک سخن حق «امر بین الامرین» و اینکه چگونه علت سعادت و شقاوت بصورت توامان اراده خالق و مخلوق است، تلاش نمود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *