نکته معارفی (۲۱۱)- از شگفتی های حکمت الهی در مقدرات آدمی

آدمی دارای دو نوع مقدرات است. نخست: مقدرات محتوایی که بسیار مهم است و دیگر: مقدرات شکلی که نسبت به اولی بی اهمیت است. مقدر محتوایی که بسیار مهم است تقدیر ایمان و کفر و بهشت و دوزخ برای انسان است و مقدر شکلی که نسبت به مقدر محتوایی بی اهمیت است، هر چیزی است غیر از محتوای ایمان و کفر و بهشت و جهنم مانند طول عمر و کوتاهی آن، غنا و فقر، سلامت و بیماری و اموری مانند آنها زیرا که بدیهی است اگر قرار باشد کسی اهل ایمان و بهشت باشد تفاوت نمی کند که در دنیا شاه بوده یا گدا، غنی بوده یا فقیر، عمر حضرت نوح داشته یا عمری بسیار کوتاه، همانگونه که اگر قرار باشد کسی اهل کفر و جهنم باشد باز هم تفاوتی نمی کند که در دنیا شاه بوده یا گدا الی آخر. از شگفتی های حکمت الهی این است که خداوند سررشته مقدرات مهم را به دست خود انسان و زمام مقدرات بی اهمیت را در دستان خود قرار داده و این نه از کوچکی خداوند بلکه دقیقا علامت بزرگی و عظمت ذات اقدس اوست.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *