نکته معارفی (۲۱۰)- تاویل عبارت شریف لا تجعل مع الله الها آخر

رمز و راز و باطن و تاویل «لا تجعل مع الله الها آخر»، «لا تجعل مع علی علیه السلام ولیا آخر» است و مراد از راز و رمز و باطن و تاویل در این سخن، راهکار اجراست یعنی که اگر قرار است با خداوند، اله دیگری به خدایی گرفته نشود که هدف است باید با نماینده اعظم خداوند یعنی علی علیه السلام، شخص دیگری به نمایندگی و ولایت گرفته نشود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *