نکته معارفی (۲۰۹)- باطن آیات عتاب

قاعده قبح عقاب بلا بیان تنها در یک مورد تخصیص می خورد و آن مورد جایی است که بنده ای به مولای خود آنقدر نزدیک است و آنقدر او را دوست دارد که مرادات مولی را بلا بیان و قبل از بیان می فهمد و انتظار مولی نیز از چنین بنده ای همین است. در این صورت چنانچه آن بنده در موردی مراد مولای خود را که بیان نفرموده متوجه نشد، مولی می تواند او را توبیخ نماید و در نقد و نکوهش او «عبس و تولی» بفرماید. پس ای برادر بی جهت نگران این مباش که اگر خطاب عبس متوجه پیامبر اکرم ص باشد این امر با عصمت مطلقه و خلق عظیم پیامبر در تعارض قرار می گیرد زیرا که اگر این خطاب، ظاهرش عتاب است و نکوهش، باطنش صد هزار مدح است و ستایش.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *