نکته معارفی (۲۰۲)- تجلی آخرالزمانی کربلا

در کربلا وتنها در کربلاست که می توانی از شعشعه پرتو ذات خداوند از خود بی خود شوی و از باده تجلی صفات خداوند سرمست گردی. اکنون کربلا دارد با تجلی آخرالزمانیش، جهان را از خود بی خود و سرمست میسازد و اندک اندک دارد عظیم ترین فتح الهی و انسانی صورت می پذیرد. گویی قرار است در متن یک طربناکی جهانی و با سرود و شادمانی، اسلحه از دست یاران ظلمت و نکبت گرفته و به مسند نشینی فاجعه آفرینان خاتمه داده شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *