نکته معارفی (۱۹۸)- الزامات استنباط حکم

همانگونه که عالم بدون رجوع به سنت و روایات معصومین علیهم السلام نمی تواند با رجوع مستقیم به قرآن کریم، استنباط حکم کند همچنین غیر عالم نمی تواند بدون رجوع به فتاوی علما با رجوع مستقیم به روایات، استنباط حکم نماید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *