نکته معارفی (۱۹۷)- تفصیل عصمت و عون الهی

نقطه مقابل عصمت که همان حفظ از معصیت و عون بر طاعت است، خذلان است که به معنای رهاشدگی شخص به خود برای انجام معصیت و ترک طاعت است جز آنکه در مقام تفصیل میتوانیم حفظ از معصیت را عصمت و عون بر طاعت را همان عون بنامیم همانگونه که در تفسیر ذکر مبارک لا حول و لا قوه الا بالله از امیرالمومنین علی علیه السلام وارد شده که فرمودند: هیچ حولی بر ترک گناه وجود ندارد مگر به عصمت خداوند و هیچ قوه ای بر طاعت خداوند وجود ندارد مگر به عون خداوند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *