نکته معارفی (۱۸۰)-رابطه طریقت و شریعت

طریقت، همانا تصدیق و اجرای شریعت است. آن کس که شریعت را تصدیق کرده، اهل شریعت است و چنانچه به آن عمل کند به میزان عملش، اهل طریقت است کما اینکه ولایت، تصدیق و اجرای نبوت است. آن کس که نبوت را تصدیق کرده ، مسلمان و آن کس که علاوه بر تصدیق، آن را اجرا می کند به میزان اجرایش، مومن است. پس در اسرار ترادف شریعت و نبوت و اسلام و اعتقاد و ترادف طریقت و ولایت و ایمان و عمل اندیشه نما.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *