نکته معارفی (۱۷۸)- عدم امکان جمع ولایت الله و ولایت طاغوت

آن کس که در ذهنیت خود اهل ولایت الله و ولایت طاغوت است، از آنجا که در متن واقع، این دو ولایت با هم جمع نمی شوند از اینرو چنین شخصی یا در واقع دارای ولایت خداوند است و نسبت به ولایت طاغوت دچار عارضه و اشتباه است یا در واقع دارای ولایت طاغوت است و نسبت به ولایت خداوند دروغ می گوید و نفاق می ورزد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *