نکته معارفی (۱۷۴)- اشد بودن دلالت خداوند بر ظهورش و حقانیت امام

دلالت خداوند بر ظهورش ادل است نسبت به دلالت ظهور خداوند بر خداوند زیرا که ذات ظاهر در ظهور، اظهر است از نفس ظهور. بنابراین دلالت خداوند بر حقانیت امام که مقامش مقام ظهور الله است اشد است نسبت به دلالت امام بر حقانیت خداوند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *