نکته معارفی (۱۷۲)- معنی دعوت علم به عمل

وقتی گفته می شود علم، عالم را به عمل دعوت می کند، مراد این است که علم، عالم را به فرایند بیشتر ساختن خود دعوت می کند و عمل همان فرایند بیشتر شدن علم است زیرا که مراد از عمل، حرکت عالم به سوی معلوم است برای معلوم تر ساختن آن.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *