نکته معارفی (۱۶۷)- اربعین، تاویل مناسک حج

مناسک اربعین حسینی ع، مناسکی است تاویلی و محکم و گویا که جز بر معنای حقی که دارد قابل حمل و تفسیر نیست در برابر مناسک حج که تنزیلی و متشابه و خاموش است و قابلیت حمل بر معنای حق و باطل را دارد و باید تنها بر معنای حقش حمل و تاویل گردد و معنا و تاویل حق آن همان مناسک اربعین حسینی است. یعنی که آدمیان در ماه ذی الحجه در مکه معظمه مناسکی بجا میاورند و در ماه صفر در کربلای معلی این مناسک معنا و تاویل میشود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *