نکته معارفی (۱۶۱)- اعم بودن انتقال مومن و کافر به قصر و زندان توسط مرگ

وقتی حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید مرگ پلی است که مومنان را از زندان به قصر انتقال می دهد و کافران را از قصر به زندان، اعم است از آنکه مومن در این جهان در زندان زندگی می کرده یا در قصر که در هر دو حال، مرگ انتقال از زندان به قصر است، همچنین اعم است از آنکه کافر در این جهان در زندان به سر می برده یا در قصر که در هر دو حال مرگ، انتقال از قصر به زندان است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *