نکته معارفی (۱۶۰)- معنای لغوی نام حسین ع و جایگاه این معنا در نزد خداوند

تمام انبیاء و اولیاء و مومنان با حفظ درجاتشان نزد خداوند عزیزند، برخی عزیز و برخی عزیزتر، لکن میان این عزیزان، ذات اقدس احدیت تنها یک عزیز دردانه دارد و او همان آقاست که معنای لغوی نام مبارکش «قشنگ کوچولو» است. آری حسین ع یعنی: زیبای کوچک، یعنی: قشنگ کوچولوی خداوند. پس در اسرار این نکته تامل نما که چگونه شرط تقرب به خداوند و اولیاء خداوند موالات امام حسین و برائت از دشمنان آن حضرت است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *