نکته معارفی (۱۵۹)- نقش انسان در ظهور سخن حکیمانه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا

برمبنای سخن حکیمانه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هر زمین به لحاظ قوه و حیث فاعلی و بطون، کربلاست که چنانچه حیث قابلی به آن اضافه شود این قوه تبدیل به فعل و این بطون تبدیل به ظهور می شود. یعنی که از منظر خداوند که همان حیث فاعلیت و بطون است تمام زمین کربلاست، حال چنانچه از منظر انسان که همان حیث قابلی و ظهور است نیز این گونه باشد، تمام زمین بالفعل کربلا خواهد بود و گرنه به همان میزان قابلیت و پذیرش انسان، کربلا فعلیت و ظهور خواهد داشت.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *