نکته معارفی (۱۵۹)- شرط تمیز فضل برای اهلش در سخنی نورانی از پیامبر اکرم ص

برخی سخنان است که باید با قلم نور بر پیشانی حور نگاشته شود. از آن جمله این سخن نورانی پیامبر اکرم ص است که فرمود: «انما یعرف الفضل لاهل الفضل اهل الفضل» یعنی که چنانچه خود اهل فضل باشی می توانی آنرا برای اهلش تمیز دهی.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *