نکته معارفی (۱۵۷)- یکی از اسرار کلمه طیبه بسمله

انهار چهارگانه بهشت شامل نهر آب، نهر شیر، نهر خمر و نهر عسل مصفی نشات گرفته از کلمه طیبه «بسم الله الرحمن الرحیم» است به این ترتیب: نهر آب که همان علم و زنده شدن بواسطه آن است از میم بسم الله و نهر شیر که همان فطرت و بقاء بر آن است از هاء الله و نهر خمر که همان جوشش محبت است از میم الرحمن و نهر عسل که همان شیرینی قرب خداوند است از میم الرحیم نشات گرفته است. پس در اسرار بسمله تامل نما.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *