نکته معارفی (۱۵۵)- روشن شدن تکلیف شیطان و حکومت اولیاء او در روز عاشورا

در روز عاشورا قرار بود شیطان برای ابد تکلیف دین و خداوند را روشن کند به این صورت که دین، آنهم دین حق هرگز نباید در امر سیاست و حکومت دخالت کند، در حالیکه دقیقا در همین روز تکلیفش روشن شد به این صورت که شیطان و اولیاء شیطان تا ابد حق حاکمیت بر زمین را نخواهند داشت.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *