نکته معارفی (۱۵۴)- معنی و فهمی از حدیث قرب نوافل در مورد امام حسین ع

همانگونه که خداوند بر مبنای حدیث قرب نوافل «الکافی، ج ۲، ص ۳۵۳»، گوش و چشم و زبان امام حسین علیه السلام است که آن حضرت با این گوش و چشم و زبان، می شنود و می بیند و سخن می گوید همچنین امام حسین علیه السلام گوش و چشم و زبان خداوند است که خداوند با این گوش و چشم و زبان، می شنود و می بیند و سخن می گوید زیرا که به لحاظ معنایی میان «کنت سمعه الذی یسمع به» که متن حدیث است و کان سمعی الذی اسمع به که از آن فهمیده می شود، تفاوتی نیست.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *