نکته سیاسی (۶۵)- پایان عمر نظام های فرعونی جهان با سقوط دولت آمریکا

یکی از شخصیت های آمریکائی گفته است: ایران آخرین کشور انقلابی جهان است و مرادش این است که بعد از نابودی ایران، کشور انقلابی دیگری تا ابد نخواهد بود و ما نیز با قرائن بی شمار و دلایل قطعی می گوییم که آمریکا آخرین فرعون جهان است و مراد این است که پس از سقوط و فروپاشی قطعی نظام فرعونی آمریکا دیگر تا ابد دولت فرعونی دیگری غیر از دولت کوتاه مدت سفیانی که در واقع جولت است و نه دولت، وجود نخواهد داشت.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *