میعادگاه دوم

بسمه تعالی
حج، مراسم و مناسکی است تنزیلی و متشابه که باید به گونه ای صحیح تاویل و معنی شود تا از فضای تشابه خارج و وارد فضای محکم گردد. حال بدانکه مراسم و مناسک اربعین حسینی که هرساله همچون حج در زمان و مکان معینی صورت می پذیرد، مناسکی تاویلی و محکم است که دقیقا مناسک حج را آنگونه که خداوند می خواهد معنا می کند. مقام معظم رهبری دام ظله در مورد یکی از اسرار حج در پیامی مهم و بسیارزیبا خطاب به حجاج بیت الله الحرام فرمودند: «نکته مهمی که هرانسان اندیشه ورز را کنجکاو و حساس می کند، تعیین یک میعادگاه دائمی برای همه مردم و همه نسلها و در همه سالها، در یک نقطه معین و در یک محدوده زمانی واحد است. این وحدت زمان و مکان، یکی از رازهای اصلی فریضه حج است. بی شک یکی از برترین مصداقها برای لیشهدوا منافع لهم، همین دیدار سالیانه آحاد امت اسلامی در کنار خانه خدا است. این، رمز وحدت اسلامی و نماد امت سازی اسلام است که باید در زیر سایه بیت الله قرار داشته باشد.»
سخن این است که این نکته صحیح و حکیمانه علاوه بر مناسک حج درمورد مناسک اربعین حسینی ع که هرساله در محدوده زمانی و مکانی خاصی صورت می پذیرد نیز مصداق دارد.
مومنین و مومنات از هم اکنون خود را برای شرکت در میعادگاه دوم که تاویل میعادگاه اول است آماده می نمایند.
دوم شهریور ۱۳۹۷

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *