نکته معارفی (۱۴۱)- مسلمان بودن تمام انبیاء و اولیاء و شیعیان ایشان

با آنکه به نص «هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا» الحج ۷۸، نامگذاری دین خداوند به نام اسلام، توسط حضرت ابراهیم ع صورت پذیرفته و از آن هنگام تمام انبیاء و اولیاء و شیعیان آنان، مسلمان نامیده میشدند، با این حال مسلم است که به نص «ان الدین عند الله الاسلام» در مورد انبیاء قبل از حضرت ابراهیم مانند آدم و ادریس و نوح و غیره نیز مصداق اسلام و مسلمانی وجود دارد هر چند هنوز این مصداق رسما به این نام نامگذاری نشده یعنی که آنان و اولیاء و شیعیانشان نیز همچون انبیاء و اولیاء پس از حضرت ابراهیم ع، مسلمان بوده و دینشان اسلام بوده است. پس در اسرار اسلام و مسلمانی تامل نما تا حقایقی برایت مکشوف گردد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *