نکته معارفی (۱۳۹)- امکان نیل به مقام عصمت برای غیر چهارده معصوم ع

مهمترین دلیل امکان نیل به مقام عصمت برای غیر ۱۴ معصوم علیهم السلام بشرط تشیع و تبعیت از آن وجودات مقدسه و با حفظ تفاوت میان مقام متبوع و مقام تابع، همان است که عارف بالله و فقیه ربانی مرحوم آیت الله بهجت اقامه فرموده و آن این است که همین که ما در تمام آنات و لحظات مکلف بر طاعت و عبادت خداوند هستیم، بر این امر دلالت دارد که ما نیز می توانیم معصوم باشیم زیرا آن کس که از خداوند اطاعت می کند در لحظه اطاعت مشمول عصمت خداوند است و نه خذلان و او در تمام لحظات مکلف بر طاعت است و از آنجا که مبنای تکلیف، توانایی است بنابراین او میتواند در تمام لحظات معصوم باشد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *