اعلام هفت حقیقت در سوره مبارکه فاتحه الکتاب

بسم الله الرحمن الرحیم
در سوره مبارکه فاتحه الکتاب که گنج الهی و عظیم ترین هدیه خداوند به انسان است، عبد هفت حقیقت را اعلام و ضمن آنها ظاهرا دو مطلب و در واقع یک مطلب را از خداوند درخواست می نماید. حقایق هفتگانه از این قرار است: ۱- اعلام آشکارتر بودن خداوند از هر چیز حتی از نفس وجود و نور و ظهور و امثال آنها به دلیل قول «بسم الله الرحمن الرحیم». ۲- اعلام اینکه خداوند زیباترین زیبائی و خوبترین خوبیهاست و هرزیبایی و حسن و بهایی، جلوه ایست از جلوات او به دلیل قول «الحمد لله رب العالمین». ۳- اعلام رحمت عامه و خاصه خداوند و اینکه من علاوه بر آنکه مشمول رحمت عامه یعنی رحمانیت هستم، قرار است مشمول رحمت خاصه یعنی رحیمیت نیز باشم به دلیل قول «الرحمن الرحیم». ۴- اعلام پادشاهی و حاکمیت مطلقه خداوند بر عالم وجود نه تنها در روز قیامت بلکه همین امروز به دلیل قول «مالک یوم الدین». ۵- اعلام آرزوی عبادت و اظهار جمله انشایی بصورت جمله خبری یعنی که می خواهم تو را عبادت کنم به دلیل قول «ایاک نعبد». ۶- اعلام اینکه خود به تنهایی نمی توانم تو را عبادت کنم و در این مورد از تو و فقط از تو یاری می خواهم به دلیل قول «و ایاک نستعین». ۷- اعلام مهمترین و اصلی ترین مصداق معاونت بر عبادت که همان هدایت است و مطالبه آن از خداوند چه بعنوان ارائه طریق که مقتضای عدل خداوند است و چه بعنوان ایصال به مطلوب که همان رساندن عبد به مقام عبودیت بالفعل است و مقتضای فضل خداوند است به دلیل قول «اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین».

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *