نکته معارفی (۱۳۴)- سابق و مسبوق بودن اسلام نسبت به کفر و جاهلیت مدرن

موجود قدیم نسبت به پدیده کهنه هم سابق است و هم مسبوق، همچنین نو حقیقی نسبت به پدیده شبه نو هم سابق است و هم مسبوق از اینرو اسلام که نماد قدمت و تازگی است نسبت به کفر و جاهلیت مدرن که نماد کهنگی و شبه تازگی است هم سابق است و هم مسبوق.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *