نکته معارفی (۱۲۸)- دو حال ممکن برای التزام توام به قرآن و عترت ویا کعبه و کربلا

وقتی ملزومی وجود دارد همچون قرآن کریم و لازمه ای همچون عترت طاهره یا ملزومی همچون کعبه معظمه و لازمه ای همچون کربلا مقدسه، آن کس که خود را ملتزم به ملزوم می داند بدون التزام به لازمه، امرش از دو حال خارج نیست: او یا به لازمه نیز ملتزم است و خود نمی داند، که مستضعف است و یا به ملزوم نیز ملتزم نیست و خود می داند، که ناصبی است. ملاک،جدی بودن یا نبودن التزام به ملزوم و عدم التزام به لازمه است. مستضعف، التزامش به ملزوم جدی و عدم التزامش به لازمه غیر جدی است و ناصبی، التزامش به ملزوم غیر جدی و عدم التزامش به لازمه، جدی است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *